• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/10/2018
  • Ngày có hiệu lực: 26/10/2018
Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, đề nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018
Số ký hiệu Số 377/BC-MTTQ-BTT Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân, đề nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 Ngày ban hành 26/10/2018
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực 26/10/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực