• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/11/2018
  • Ngày có hiệu lực: 26/11/2018
Thông báo Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2018
Số ký hiệu Số: 120/TB-MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2018 Ngày ban hành 26/11/2018
Loại văn bản Thông báo Ngày có hiệu lực 26/11/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực