• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 05/11/2018
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2018
Quyết định Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( nhiệm kỳ 2014-2019)
Số ký hiệu Số 2261/QĐ-MTTW Về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ( nhiệm kỳ 2014-2019) Ngày ban hành 05/11/2018
Loại văn bản Quyết định Ngày có hiệu lực 05/11/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực