• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 19/11/2018
  • Ngày có hiệu lực: 19/11/2018
Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII
Số ký hiệu Số 48-HD/BTGTU Hướng dẫn Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII Ngày ban hành 19/11/2018
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 19/11/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực