• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/10/2018
  • Ngày có hiệu lực: 30/10/2018
Hướng dẫn Công tác chuẩn bị, trang trí, khánh tiết tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX
Số ký hiệu 97 /HD-MTTQ-BTT Công tác chuẩn bị, trang trí, khánh tiết tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX Ngày ban hành 30/10/2018
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 30/10/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực