• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/06/2018
  • Ngày có hiệu lực: 29/06/2018
Kế hoạch Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu Số 4765/KH-UBND Triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Ngày ban hành 29/06/2018
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 29/06/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực