• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/10/2018
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
KẾ HOẠCH Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số ký hiệu Số: 135/KH-MTTQ-BTT Tổ chức đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Ngày ban hành 01/10/2018
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 01/10/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực