• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 26/09/2018
  • Ngày có hiệu lực: 26/09/2018
Hướng dẫn Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018
Số ký hiệu Số: 95/HD-MTTQ-BTT Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 Ngày ban hành 26/09/2018
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 26/09/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Ngọc Hân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực