• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 01/10/2018
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
Kế hoạch Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018 (Từ 17/10 đến 18/11/2018)
Số ký hiệu Số: 134 /KH-BVĐ Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018 (Từ 17/10 đến 18/11/2018) Ngày ban hành 01/10/2018
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 01/10/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực