• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 31/08/2018
  • Ngày có hiệu lực: 31/08/2018
Kế hoạch Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2018
Số ký hiệu 129/KH -MTTQ-BTT Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tỉnh với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2018 Ngày ban hành 31/08/2018
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 31/08/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Xuân Viễn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực