• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/08/2018
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2018
Hướng dẫn xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Số ký hiệu 93/HD- MTTQ-BTT xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, nhiệm kỳ 2019 - 2024 Ngày ban hành 20/08/2018
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 20/08/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực