• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 02/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 02/07/2018
Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2018
Số ký hiệu 92/HD-MTTQ-BTT nội dung thi đua và tiêu chí chấm điểm thi đua năm 2018 Ngày ban hành 02/07/2018
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 02/07/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực