• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/07/2018
  • Ngày có hiệu lực: 09/07/2018
Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc
Số ký hiệu số 04/2018/NQ-HĐND ngày 09/7/2018 quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư ... Ngày ban hành 09/07/2018
Loại văn bản Nghị quyết Ngày có hiệu lực 09/07/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký   Trần Văn Vinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực