• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 20/06/2018
  • Ngày có hiệu lực: 20/06/2018
Sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” giai đoạn (2013-2018)
Số ký hiệu 340 /BC-BCĐ Ngày ban hành 20/06/2018
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực 20/06/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực