• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/06/2018
  • Ngày có hiệu lực: 25/06/2018
Kế hoạch Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên
Số ký hiệu 124 /KH-MTTQ-BTT Ngày ban hành 25/06/2018
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 25/06/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Xuân Viễn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực