• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 25/06/2018
  • Ngày có hiệu lực: 25/06/2018
Thông báo Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân 6 tháng đầu năm 2018
Số ký hiệu 107 /TB-MTTQ-BTT Ngày ban hành 25/06/2018
Loại văn bản Thông báo Ngày có hiệu lực 25/06/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực