• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 06/06/2018
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/2018
KẾ HOẠCH Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, việc thực hiện Chương trình hành động số 3 của MTTQ Việt Nam khóa VIII
Số ký hiệu 117/KH-MTTQ-BTT Ngày ban hành 06/06/2018
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 06/06/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Xuân Viễn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực