• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 11/06/2018
  • Ngày có hiệu lực: 11/06/2018
HƯỚNG DẪN Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo
Số ký hiệu 91 / HD-MTTQ-BTT Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác tôn giáo Ngày ban hành 11/06/2018
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 11/06/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực