• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 18/05/2018
  • Ngày có hiệu lực: 18/05/2018
Chinh trình phối hợp Công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2022
Số ký hiệu 28/CTrPH/UBMTTQ-BDT Công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2022 Ngày ban hành 18/05/2018
Loại văn bản Chương trình phối hợp Ngày có hiệu lực 18/05/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực