• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 22/05/2018
  • Ngày có hiệu lực: 22/05/2018
Số ký hiệu 89 /HD -MTTQ-BTT Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) Ngày ban hành 22/05/2018
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 22/05/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký   Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực