• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/05/2018
  • Ngày có hiệu lực: 17/05/2018
Kế hoạch Chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
Số ký hiệu 113/KH-MTTQ-BTT Chỉ đạo, tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ngày ban hành 17/05/2018
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 17/05/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực