• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/05/2018
  • Ngày có hiệu lực: 21/05/2018
Kế hoạch Tổ chức thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”
Số ký hiệu 114/KH-BTT-MT Tổ chức thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” Ngày ban hành 21/05/2018
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 21/05/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực