• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/03/2018
  • Ngày có hiệu lực: 14/03/2018
Chương trình phối hợp 253 /CTPH-UBMTTQVN-STP Về việc nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn 2018-2019
Số ký hiệu 253 /CTPH-UBMTTQVN-STP Về việc nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn 2018-2019 Ngày ban hành 14/03/2018
Loại văn bản Chương trình phối hợp Ngày có hiệu lực 14/03/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực