• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/12/2017
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2017
Kế Hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018
Số ký hiệu 105 /KH-MTTQ-BTT Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 Ngày ban hành 15/12/2017
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 15/12/2017
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực