• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 12/04/2018
  • Ngày có hiệu lực: 12/04/2018
Kế hoạch Triển khai các hoạt động về Cuộc vận động :"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018
Số ký hiệu 03/KH-BCĐ Triển khai các hoạt động về Cuộc vận động :"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 Ngày ban hành 12/04/2018
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực 12/04/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký   Trần Văn Vinh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực