• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/03/2018
  • Ngày có hiệu lực: 13/03/2018
Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018
Số ký hiệu 85/HD-MTTQ-BTT Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018 Ngày ban hành 13/03/2018
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 13/03/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực