• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/03/2018
  • Ngày có hiệu lực: 08/03/2018
Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân chủ - Pháp luật năm 2018
Số ký hiệu 83/HD-MTTQ-BTT Nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân chủ - Pháp luật năm 2018 Ngày ban hành 08/03/2018
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực 08/03/2018
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực