• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/11/2017
  • Ngày có hiệu lực: 28/11/2017
THÔNG BÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2017
Số ký hiệu Số: 97/TB-MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2017 Ngày ban hành 28/11/2017
Loại văn bản Thông báo Ngày có hiệu lực 28/11/2017
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực