• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 30/11/2017
  • Ngày có hiệu lực: 30/11/2017
V/v bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018
Số ký hiệu 1303 /MTTQ-PT V/v bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018 Ngày ban hành 30/11/2017
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực 30/11/2017
Cơ quan ban hành/ Người ký   Đỗ Thị Ngọc Hân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực