• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 14/11/2017
  • Ngày có hiệu lực: 14/11/2017
Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2017
Số ký hiệu 277/BC-MTTQ-BTT về kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2017 Ngày ban hành 14/11/2017
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực 14/11/2017
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Xuân Viễn
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực