• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 24/03/2017
Công văn về việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017
Số ký hiệu 07-CV/ĐĐMTTQ về việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 Ngày ban hành 24/03/2017
Loại văn bản Công văn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực