• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 29/03/2017
Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW- ĐCT ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)
Số ký hiệu Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 Ngày ban hành 29/03/2017
Loại văn bản Quy chế Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Thiện Nhân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực