• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/01/2017
Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Số ký hiệu 205 /BC- MTTQ- BTT về kết quả công tác Mặt trận năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Ngày ban hành 04/01/2017
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký   Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực