• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 04/01/2017
Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Số ký hiệu 204/BC-MTTQ-TG về Kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 Ngày ban hành 04/01/2017
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký   Vũ Văn Bằng
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực