• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 28/12/2016
Báo cáo Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016
Số ký hiệu 202/BC-BTT-MT về Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016 Ngày ban hành 28/12/2016
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký   Đỗ Thị Ngọc Hân
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực