• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 21/11/2016
Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Số ký hiệu 185/BC-BCĐ Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Ngày ban hành 21/11/2016
Loại văn bản Báo cáo Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Tuấn Khanh
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực