• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 17/10/2016
CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2016 – 2020
Số ký hiệu 10/CTPH-MTTQ-TNMT-TG Ngày ban hành 17/10/2016
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực