• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 08/04/2013
Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
Số ký hiệu Hướng dẫn 91 /HD-MTTW-BTT Ngày ban hành 08/04/2013
Loại văn bản Hướng dẫn Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực