• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 23/08/2016
Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu 67 /KH-MTTQ-BTT Ngày ban hành 23/08/2016
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực