• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 09/08/2016
Kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và những kiến nghị của của tổ chức, công dân (ban hành kèm theo Quyết định số 181/QĐ-MTTQ ngày 9/8/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc)
Số ký hiệu Kế hoạch Ngày ban hành 09/08/2016
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký    
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực