• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/06/2016
Thông báo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV
Số ký hiệu 61/TB–MTTQ-BTT Ngày ban hành 15/06/2016
Loại văn bản Thông báo Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký   Nguyễn Duy Đông
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực