• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 13/06/2016
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020
Số ký hiệu 09 /CTr-MTTQ-BTT Ngày ban hành 13/06/2016
Loại văn bản Chương trình Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Duy Đông
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực