• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày ban hành: 15/06/2016
Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2014–2016” năm 2016
Số ký hiệu 64/KH-BCĐ Ngày ban hành 15/06/2016
Loại văn bản Kế hoạch Ngày có hiệu lực
Cơ quan ban hành/ Người ký Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Duy Đông
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực Ngày hết hiệu lực