Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
1 1078 /MTTQ-TCTG, định hướng nội dung tuyên truyền Quý IV năm 2021 Định hướng nội dung tuyên truyền Quý III năm 2021 05/10/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
2 1077/MTTQ-TCTG về việc tham gia nhóm zalo "Tổ Covid Cộng đồng tỉnh Vĩnh Phúc" Về việc tham gia nhóm zalo "Tổ Covid Cộng đồng tỉnh Vĩnh Phúc" 05/10/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
3 Công văn của Viettel Vĩnh Phúc về việc miễn phí vận chuyển nhu yếu phẩm của các tổ chức thiện nguyện tới người dân Thành phố Hồ Chí Minh Về việc miễn phí vận chuyển nhu yếu phẩm của các tổ chức thiện nguyện tới người dân Thành phố Hồ Chí Minh 05/08/2021
4 984 /MTTQ-TCTG về việc đẩy mạnh hoạt động của Tổ Covid cộng đồng Đẩy mạnh hoạt động của Tổ Covid cộng đồng 20/07/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
5 978/MTTQ-TCTG về việc tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 19/07/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
6 970/MTTQ-TCTG về việc tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị” Tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị” 13/07/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
7 958/MTTQ-TCTG về việc thực hiện Công điện khẩn số 02/CĐ-BCĐ Về việc thực hiện Công điện khẩn số 02/CĐ-BCĐ 06/07/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
8 Tài liệu Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024 Tài liệu Hội nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024 30/06/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
9 935 /MTTQ-TCTG về việc tuyên truyền, vận động cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 Tuyên truyền, vận động cài đặt, sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 16/06/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
10 926/MTTQ-TCTG về việc tuyên truyền thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Về việc tuyên truyền thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh 08/06/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
11 918 /MTTQ-TCTG về việc thông tin, tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Về việc thông tin, tuyên truyền bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 04/06/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
12 Số 721/STTTT-TTBCXB về việc Tuyên truyền Qũy vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam Tuyên truyền Qũy vắc xin phòng Covid-19 Việt Nam 01/06/2021
13 912 /MTTQ-BTT về việc tuyên truyền thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Về việc tuyên truyền thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 01/06/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
14 Công văn yêu cầu báo cáo 6 tháng Công văn về việc xây dựng Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021 24/05/2021 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
15 726/MTTQ-TCTG V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg; Công văn 614/UBND-VX1 V/v thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg; Công văn 614/UBND-VX1 29/01/2021 Vũ Văn Bằng