Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
121 66 /HD-MTTQ-BTT về một số hoạt động của Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị nhân dịp lễ Phật đản và mùa An cư Kiết hạ 2017 – PL.2561 Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị nhân dịp lễ Phật đản và mùa An cư Kiết hạ 2017–PL.2561 17/04/2017 Nguyễn Xuân Viễn
122 81/KH-MTTQ-BTT về uyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Ủy ban MTTQ các cấp năm 2017 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Ủy ban MTTQ các cấp năm 2017 30/03/2017 Nguyễn Xuân Viễn
123 Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW- ĐCT ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) 29/03/2017 Nguyễn Thiện Nhân
124 80/KH-MTTQ-BTT về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2017 27/03/2017 Nguyễn Xuân Viễn
125 07-CV/ĐĐMTTQ về việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 Công văn về việc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận các cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 24/03/2017 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Tuấn Khanh
126 64/HD-MTTQ-BTT về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 của hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017 của hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 23/03/2017 Vũ Văn Bằng
127 63/HD-MTTQ-BTT về Công tác tuyên truyền biển, đảo; Tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam – Campuchia trong hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 Hướng dẫn Công tác tuyên truyền biển, đảo; Tuyên truyền về công tác biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam – Campuchia trong hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 23/03/2017 Vũ Văn Bằng
128 1013/MTTQ-TG về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn Công văn về việc Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 22/03/2017 Vũ Văn Bằng
129 12-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" 16/03/2017 Trần Văn Vinh
130 17/CTrPH-MTTQ-BATGT về "Vận động Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông" giai đoạn 2016-2021 Chương trình phối hợp " Vận động Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2021 10/03/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
131 16/CTr-MTTQ-BTT về Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 Chương trình Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 06/03/2017 Nguyễn Xuân Viễn
132 62/HD-MTTQ- BTT về Công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017 Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017 02/03/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
133 61/HD-MTTQ-BTT về Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017 Hướng dẫn Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017 02/03/2017 Nguyễn Xuân Viễn
134 19/CTr-MTTW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;... Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ 19/01/2017 Nguyễn Thiện Nhân
135 205 /BC- MTTQ- BTT về kết quả công tác Mặt trận năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 04/01/2017 Vũ Văn Bằng