Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
121 60/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 và một số chủ trương, chính sách quan trọng về phát triển nền kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế 21/02/2017 Vũ Văn Bằng
122 59/HD-MTTQ-BTT về công tác Phong trào năm 2017 Hướng dẫn công tác Phong trào năm 2017 20/02/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
123 58/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn công tác Tuyên giáo của của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh năm 2017 16/02/2017 Vũ Văn Bằng
124 01/QC/TTHĐND-UBND-ĐĐBQH-UBMTTQVN Quy chế phối hợp của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc 23/01/2017
125 57/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn nhiệm vụ công tác tôn giáo năm 2017 23/01/2017 Vũ Văn Bằng
126 56/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn nhiệm vụ công tác dân tộc năm 2017 23/01/2017 Vũ Văn Bằng
127 55/HD-MTTQ-BTT về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 30/12/2016 Vũ Văn Bằng
128 54/HD-BCT Hướng dẫn tổ chức vận động hỗ trợ nhân dân các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do lũ lụt gây ra 30/12/2016 Ban Cứu trợ thiên tai tỉnh
Nguyễn Tuấn Khanh
129 923 /MTTQ-BTT V/v xây dựng chương trình phối hợp thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2016-2020 02/12/2016 Vũ Văn Bằng
130 52/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn một số hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành, thị nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2016 30/11/2016
131 916/MTTQ-BTT Đề nghị kê khai minh bạch, tài sản thu nhập năm 2016 23/11/2016 Vũ Văn Bằng
132 51/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn giám sát việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố 17/11/2016 Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Vũ Văn Bằng
133 76 /KH-MTTQ- BTT Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2016 11/11/2016 Vũ Văn Bằng
134 10/CTPH-MTTQ-TNMT-TG CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIAI ĐOẠN 2016 – 2020 17/10/2016
135 100/QĐ-MTTQ-BTT V/v ban hành Quy định về công tác Thi đua, Khen thưởng cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc 30/10/2015 Hoàng Văn Toàn