Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
106 Vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1198/QĐ-MTTW- ĐCT ngày 29/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) 29/03/2017 Nguyễn Thiện Nhân
107 1013/MTTQ-TG về việc tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn Công văn về việc Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn 22/03/2017 Vũ Văn Bằng
108 12-TT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" 16/03/2017 Trần Văn Vinh
109 17/CTrPH-MTTQ-BATGT về "Vận động Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông" giai đoạn 2016-2021 Chương trình phối hợp " Vận động Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2016-2021 10/03/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
110 16/CTr-MTTQ-BTT về Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 Chương trình Giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 06/03/2017 Nguyễn Xuân Viễn
111 79/KH-MTTQ-BTT về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 02/03/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
112 62/HD-MTTQ- BTT về Công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017 Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017 02/03/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
113 61/HD-MTTQ-BTT về Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017 Hướng dẫn Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017 02/03/2017 Nguyễn Xuân Viễn
114 19/CTr-MTTW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;... Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ 19/01/2017 Nguyễn Thiện Nhân
115 205 /BC- MTTQ- BTT về kết quả công tác Mặt trận năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 04/01/2017 Vũ Văn Bằng
116 204/BC-MTTQ-TG về Kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác Tuyên giáo năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 04/01/2017 Vũ Văn Bằng
117 202/BC-BTT-MT về Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016 Báo cáo Kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016 28/12/2016 Đỗ Thị Ngọc Hân
118 73/TB–MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2016 Thông báo Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân năm 2016 25/11/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
119 185/BC-BCĐ Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 21/11/2016 Nguyễn Tuấn Khanh
120 75 /KH-MTTQ-BTT về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp 90 về vận động và giám sát bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2016 - 2017 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp 90 về vận động và giám sát bảo đảm An toàn thực phẩm năm 2016 - 2017 03/11/2016 Đỗ Thị Ngọc Hân