Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
106 92 /KH-MTTQ-BTT về Tổ chức Đại lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh -Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) Tổ chức Đại lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh -Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) 14/07/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
107 Số: 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 15/06/2017
108 72/HD-MTTQ- BTT Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) 08/06/2017 Vũ Văn Bằng
109 71 /HD-MTTQ-BTT nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2017 Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2017 01/06/2017 Vũ Văn Bằng
110 89/KH-MTTQ-BTT Triển khai Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) Kế hoạch triển khai Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân “Đền ơn đáp nghĩa” và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) 31/05/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
111 70/HD-MTTQ-BTT công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 29/05/2017 Vũ Văn Bằng
112 22 /CTrPH-MTTQ-BTG giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ giai đoạn 2017-2020 Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, giai đoạn 2017-2020 24/05/2017
113 Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 11/05/2017
114 69/HD-MT-BTT về Nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã Hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã 08/05/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
115 68/ HD- MTTQ - BTT về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017 Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017 05/05/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
116 2957/CTrP/UBND-MTTQ: UBND tỉnh phối hợp với MTTQ tỉnh vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2019 UBND tỉnh phối hợp với MTTQ tỉnh vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2017-2019 27/04/2017
117 67/HD-MTTQ-BTT Tập huấn, bồi dưỡng lí luận và nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ cơ sở năm 2017 Tập huấn, bồi dưỡng lí luận và nghiệp vụ cho cán bộ MTTQ cơ sở năm 2017 21/04/2017 Vũ Văn Bằng
118 85/KHLT-MTTQ-BHXH về tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 Kế hoạch liên tịch tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017 12/04/2017 Đảng đoàn Uỷ ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc
Nguyễn Duy Đông
119 20/CTrPH-MTTQ-TCCTXH triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" Chương trình phối hợp triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh" 12/04/2017
120 18 /CTr-MTTQ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ 10/03/2017 Nguyễn Tuấn Khanh