Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
91 77/HD-MTTQ-BTT về Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 Hướng dẫn Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 15/11/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
92 24/CTPH-MTTQ-BVP-ĐPTTH-CTTGTĐT Công tác tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh truyền hình và Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2017-2020 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Công tác tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh truyền hình và Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2017-2020 28/10/2017
93 Tuyên truyền Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư 2017 Ban Phong Trào soạn thảo Đề cương Tuyên truyền Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư 2017 27/10/2017
94 31/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ CCVC, LĐ HĐ thôi việc theo nguyện vọng Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ CCVC, LĐ HĐ thôi việc theo nguyện vọng 24/10/2017 Trần Văn Vinh
95 100 /KH-MTTQ-BTT Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017) Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017) 17/10/2017 Vũ Văn Bằng
96 99/KH-MTTQ-BTT Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi và biểu dương khu dân cư, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi và biểu dương khu dân cư, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 09/10/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
97 97 /KH-BVĐ Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 (Từ 17/10 đến 18/11/2017) KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 (Từ 17/10 đến 18/11/2017) 25/09/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
98 74/HD-MTTQ-BTT Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017) Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017) 25/09/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
99 Tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017) Tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017) 11/09/2017
100 73/HD-MTTQ-BTT Công tác đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tỉnh Vĩnh Phúc Hướng dẫn Công tác đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tỉnh Vĩnh Phúc 22/08/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
101 23/TTr-MTTW-BTT THÔNG TRI Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam THÔNG TRI Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 21/07/2017
102 25/2017/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Nghị Quyết Quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 17/07/2017
103 22/2017/NQ-HĐND Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức kinh phí hoạt động của các tổ chức CT-XH cấp xã Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức kinh phí hoạt động của các tổ chức CT-XH cấp xã, thôn. tổ dân phố 17/07/2017
104 21/2017/NQ-HĐND Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Nghị quyết Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 17/07/2017 Trần Văn Vinh
105 63/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN 19/06/2017