Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
76 03/KH-BCĐ Triển khai các hoạt động về Cuộc vận động :"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 Kế hoạch Triển khai các hoạt động về Cuộc vận động :"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 12/04/2018 Trần Văn Vinh
77 15-TT/TU Về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam lần thứ IX, nhệm kỳ 2019-2024 Về việc lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Vĩnh Phúc, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam lần thứ IX, nhệm kỳ 2019-2024 05/04/2018
78 85/HD-MTTQ-BTT Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018 Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2018 13/03/2018
79 84/ HD-MTTQ-BTT Công tác Dân tộc, công tác Tôn giáo năm 2018 Hướng dẫn Công tác Dân tộc, công tác Tôn giáo năm 2018 13/03/2018 Vũ Văn Bằng
80 Số: 82/ HD-MTTQ-BTT Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 Hướng dẫn Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 08/03/2018 Vũ Văn Bằng
81 83/HD-MTTQ-BTT Nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân chủ - Pháp luật năm 2018 Hướng dẫn Nhiệm vụ trọng tâm công tác Dân chủ - Pháp luật năm 2018 08/03/2018
82 81/HD-MTTQ-BTT CÔNG TÁC PHONG TRÀO NĂM 2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHONG TRÀO NĂM 2018 06/03/2018 Đỗ Thị Ngọc Hân
83 80/HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2018 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2018 08/02/2018
84 26/CTr- MTTQ- BTT Chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 26/01/2018 Nguyễn Tuấn Khanh
85 105 /KH-MTTQ-BTT Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 Kế Hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 15/12/2017
86 Số 79/HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 11/12/2017 Vũ Văn Bằng
87 104/KH-MTTQ- BTT Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới thị xã Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên Kế Hoạch Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới thị xã Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên 08/12/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
88 1303 /MTTQ-PT V/v bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018 V/v bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018 30/11/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
89 Số: 97/TB-MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2017 THÔNG BÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2017 28/11/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
90 277/BC-MTTQ-BTT về kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2017 Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2017 14/11/2017 Nguyễn Xuân Viễn