Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
76 97 /KH-BVĐ Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 (Từ 17/10 đến 18/11/2017) KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 (Từ 17/10 đến 18/11/2017) 25/09/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
77 74/HD-MTTQ-BTT Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017) Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2017) 25/09/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
78 Tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017) Tuyên truyền và sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917-7/11/2017) 11/09/2017
79 73/HD-MTTQ-BTT Công tác đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tỉnh Vĩnh Phúc Hướng dẫn Công tác đánh giá kết quả và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tỉnh Vĩnh Phúc 22/08/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
80 23/TTr-MTTW-BTT THÔNG TRI Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam THÔNG TRI Hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 21/07/2017
81 25/2017/NQ-HĐND Quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Nghị Quyết Quy định một số nội dung, mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 17/07/2017
82 22/2017/NQ-HĐND Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức kinh phí hoạt động của các tổ chức CT-XH cấp xã Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách, mức kinh phí hoạt động của các tổ chức CT-XH cấp xã, thôn. tổ dân phố 17/07/2017
83 21/2017/NQ-HĐND Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Nghị quyết Quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 17/07/2017 Trần Văn Vinh
84 92 /KH-MTTQ-BTT về Tổ chức Đại lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh -Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) Tổ chức Đại lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh -Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) 14/07/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
85 63/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN 19/06/2017
86 Số: 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC HÌNH THỨC GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM 15/06/2017
87 72/HD-MTTQ- BTT Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) 08/06/2017 Vũ Văn Bằng
88 71 /HD-MTTQ-BTT nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2017 Hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua và điểm chấm năm 2017 01/06/2017 Vũ Văn Bằng
89 70/HD-MTTQ-BTT công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí Hướng dẫn công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí 29/05/2017 Vũ Văn Bằng
90 18 /CTr-MTTQ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ 10/03/2017 Nguyễn Tuấn Khanh