Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
61 Số: 82/ HD-MTTQ-BTT Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 Hướng dẫn Công tác Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 08/03/2018 Vũ Văn Bằng
62 81/HD-MTTQ-BTT CÔNG TÁC PHONG TRÀO NĂM 2018 HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC PHONG TRÀO NĂM 2018 06/03/2018 Đỗ Thị Ngọc Hân
63 80/HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2018 HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử năm 2018 08/02/2018
64 26/CTr- MTTQ- BTT Chương trình công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 26/01/2018 Nguyễn Tuấn Khanh
65 Số 79/HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968 11/12/2017 Vũ Văn Bằng
66 104/KH-MTTQ- BTT Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới thị xã Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên Kế Hoạch Tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới thị xã Phúc Yên, thành phố Vĩnh Yên 08/12/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
67 1303 /MTTQ-PT V/v bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018 V/v bố trí kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018 30/11/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
68 Số: 97/TB-MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2017 THÔNG BÁO Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2017 28/11/2017 Nguyễn Tuấn Khanh
69 77/HD-MTTQ-BTT về Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 Hướng dẫn Tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 15/11/2017 Đỗ Thị Ngọc Hân
70 277/BC-MTTQ-BTT về kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2017 Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở năm 2017 14/11/2017 Nguyễn Xuân Viễn
71 24/CTPH-MTTQ-BVP-ĐPTTH-CTTGTĐT Công tác tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh truyền hình và Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2017-2020 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Công tác tuyên truyền giữa Ủy ban MTTQ tỉnh với Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh truyền hình và Cổng thông tin giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2017-2020 28/10/2017
72 Tuyên truyền Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư 2017 Ban Phong Trào soạn thảo Đề cương Tuyên truyền Ngày hội ĐĐK toàn dân tộc ở khu dân cư 2017 27/10/2017
73 31/2017/NQ-HĐND về việc hỗ trợ CCVC, LĐ HĐ thôi việc theo nguyện vọng Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 24/10/2017 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ CCVC, LĐ HĐ thôi việc theo nguyện vọng 24/10/2017 Trần Văn Vinh
74 100 /KH-MTTQ-BTT Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017) Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017) 17/10/2017 Vũ Văn Bằng
75 99/KH-MTTQ-BTT Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi và biểu dương khu dân cư, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 KẾ HOẠCH Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi và biểu dương khu dân cư, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 09/10/2017 Nguyễn Tuấn Khanh