Tìm kiếm văn bản
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Ngày ban hành

Văn bản mới

STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Người ký Tải về
31 08/HD-MTTQ-BTT Hướng dẫn Công tác Tôn giáo năm 2020 Hướng dẫn Công tác Tôn giáo năm 2020 10/02/2020 Vũ Văn Bằng
32 06 /HD-MTTQ-BTT Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 Hướng dẫn Công tác đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài năm 2020 03/02/2020
33 514/UBND-VX1 về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra Về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra 01/02/2020
34 255 /MTTQ-BTT V/v Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp..... V/v Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp..... 31/01/2020
35 17/KH-UBND Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc Kế hoạch đáp ứng với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virút Corona trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 30/01/2020
36 79-CV/TW Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra Về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona gây ra 29/01/2020
37 05/CT-TTg Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra Về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra 28/01/2020 Thủ tướng Chính phủ
38 04 /CTr- MTTQ-BTT Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 Chương trình Công tác của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 08/01/2020 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh
39 05/ HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950- 12/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020 Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), 70 năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc (12/2/1950- 12/2/2020) và mừng xuân Canh Tý 2020 25/12/2019 Vũ Văn Bằng
40 09/TB-MTTQ-BTT Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2019 Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; Tổng hợp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân năm 2019 29/11/2019 Nguyễn Tuấn Khanh
41 15/KH-MTTQ-BTT về theo dõi, nắm tình hình đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Theo dõi, nắm tình hình đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 27/11/2019 Vũ Văn Bằng
42 Kế hoạch 14 /KH-MTTQ- BTT về kiểm tra công tác Mặt trận năm 2019 Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2019 11/11/2019 Đỗ Thị Ngọc Hân
43 Bộ văn bản hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2019 Hướng dẫn xây dựng Báo cáo tổng kết năm 2019 01/11/2019 Đỗ Thị Ngọc Hân
44 11 /KH-MTTQ-BTT về Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019 Tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2019 28/09/2019 Nguyễn Tuấn Khanh
45 10/KH-BVĐ về tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 (Từ 17/10 đến 18/11/2019) Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019 26/09/2019 Nguyễn Tuấn Khanh